Tribunalul Bistrita-Nasaud. In materie civila, comerciala, de contencios administrativ si fiscal, penala

Tribunalul Bistrita-Nasaud. In materie civila, comerciala, de contencios administrativ si fiscal, penala

Cuprins

LISTA DE ABREVIERI
SECTIA CIVILA
CAPITOLUL I. PARTEA GENERALA
1. Antecontract de vanzare-cumparare. Prescriptie
2. Prescriptie extinctiva. Articolul 46 alin. 5 din Legea nr. 10/2001
CAPITOLUL II. DREPTURI REALE
3. Actiune in rectificarea cartii funciare. Temei
4. Articolul 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991. Atribuirea in proprietate a unui teren proprietate tabulara a unitatii administrativ-teritoriale     
5. Cerere de reconstituire formulata in baza Legii nr. 247/2005. Teren deja reconstituit in temeiul Legii nr. 1/2000. Imposibilitatea unei noi reconstituiri atat timp cat reconstituirea initiala nu s-a desfiintat
6. Constructii cumparate la licitatie publica. Soarta terenului aferent
7. Coproprietate fortata. Partajarea uscatorului unui bloc
8. Desfiintarea vederii vecinilor. Conditia afectarii dreptului protejat de art. 612-614 Cod civil
9. Dreptul de proprietate publica ope legis asupra punctelor termice
10. Exceptia neacceptarii in termen a mostenirii. Persoana  care o poate invoca
11. Exercitarea dreptului de proprietate. Buna-credinta
12. Expropriere in baza Legii nr. 198/2004. Persoana indreptatita la despagubiri
13. Fond funciar. Articolul 48 din Legea nr. 18/1991. Incidenta
14. Fond funciar. Cerere de reconstituire a dreptului de proprietate formulata de mostenitor. Dovada existentei bunurilor in patrimoniul antecesorului
15. Fond funciar. Constituirea dreptului de proprietate. Conditia nedetinerii altor terenuri
16. Fond funciar. Nulitate titlu de proprietate. Interesul  in promovarea actiunii. Justificare
17. Fond funciar. Persoana pe numele careia se emite titlul  de proprietate
18. Granituire. Intinderea proprietatii
19. Hotarare judecatoreasca declarativa de moarte. Acte de stare civila intocmite in strainatate ce indica alte date ale mortii decat cele retinute prin hotararea judecatoreasca declarativa de moarte. Consecinte in privinta deschiderii succesiunii si stabilirii vocatiei succesorale
20. Indreptatirea la reconstituire. Dovada calitatii de mostenitor
21. Inscrierea proprietatii asupra constructiilor. Necesitatea dovedirii dreptului de proprietate asupra acestora  al beneficiarului inscrierii
22. Legea nr. 10/2001. Depunerea notificarii peste termenul prevazut de lege. Persoana cu domiciliul in strainatate
23. Legea nr. 10/2001. Imobil ocupat de o unitate de invatamant. Inscrierea bunului in domeniul public
24. Legea nr. 10/2001. Nedepunerea actelor in faza administrativa. Consecinte in privinta cheltuielilor  de judecata solicitate in faza jurisdictionala
25. Legea nr. 10/2001. Teren afectat de alee aferenta blocului  de locuinte. Imposibilitatea restituirii in natura
26. Legea nr. 10/2001. Teren ocupat de blocuri, spatiu verde, parcare, trotuar. Imposibilitatea restituirii in natura
27. Legea nr. 10/2001. Teren ocupat. Imposibilitate de restituire in natura
28. Legea nr. 221/2009. Masuri administrative. Caracter politic
29. Legea nr. 221/2009. Neprezentare la incorporare. Caracterul politic al condamnarii. Martor al lui Iehova
30. Modalitate de partaj. Varianta necontestata de parti
31. Nulitate declaratie de renuntare la mostenire. Eroare obstacol
32. Nulitate titlu de proprietate. Cerere de reconstituire  a dreptului de proprietate formulata in baza Legii nr. 247/2005 de mostenitor. Antecesor in viata la data intrarii in vigoare  a Legii nr. 18/1991
33. Nulitate titlu de proprietate. Necesitatea stabilirii persoanei dupa care se reconstituie dreptul
34. Nulitate titlu de proprietate. Teren apartinand fostei comune graniceresti. Persoana indreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate
35. Obligatia de a face. Mutarea stupilor. Caracterul serios si suficient de important al atingerii intereselor reclamantului
36. Obligatia de a face. Ridicarea constructiilor edificate pe terenul altuia. Superficie
37. Ordin de atribuire teren
38. Plangere impotriva hotararii comisiei judetene de fond funciar. Obligatia realizarii unei oferte de teren in cazul  in care vechiul amplasament este ocupat
39. Plangere impotriva incheierii de carte funciara de notare  a unui proces
40. Plata despagubirilor pentru terenul afectat de servitute. Necesitatea solicitarii lor prin cerere
41. Proprietate dobandita in temeiul legilor fondului funciar. Granituire
42. Reconstituirea dreptului de proprietate in favoarea mostenitorului. Lipsa inscrierii in registrul agricol al antecesorului dupa care se realizeaza reconstituirea dreptului
43. Reconstituirea dreptului de proprietate prin acordare de despagubiri. Cerere formulata in baza Legii nr. 18/1991. Teren ocupat de constructii
44. Reconstituirea dreptului de proprietate. Preluarea terenurilor de stat. Dovada
45. Rectificare de carte funciara
46. Rectificare inscriere in cartea funciara. Invocarea unui alt temei al preluarii lacasului de cult decat cel inscris in cartea funciara
47. Refuzul schimbului de locuinta. Evacuare
48. Restituirea sumelor de bani reprezentand  contravaloarea imbunatatirilor aduse imobilului restituit  in baza Legii nr. 10/2001. Imobil care nu are destinatia  de locuinta, ci de sediu al unei unitati de invatamant
49. Revendicarea pe calea dreptului comun a unui imobil preluat abuziv. Neafectarea altui drept sau a securitatii juridice
50. Revendicarea pe calea dreptului comun a unui imobil preluat abuziv. Neafectarea altui drept sau a securitatii juridice
51. Revocarea unui titlu de proprietate emis in baza legilor fondului funciar
52. Servitute de trecere
53. Sistare indiviziune. Necesitatea formarii de loturi distincte pentru fiecare proprietar de teren
54. Succesiune. Respingerea cererii de partaj a maselor succesorale. Identificarea imobilelor cu date cadastrale
55. Teren dobandit prin constituire. Interdictia instrainarii. Articolul 32 din Legea nr. 18/1991, republicata
56. Teren dobandit prin constituire. Interdictie de instrainare. Constructie ridicata pe terenul altuia
57. Teren preluat de stat in baza Legii nr. 58/1974. Obligativitatea respectarii procedurii instituite de lege pentru restituire
58. Uzucapiune. Folosinta terenului de coproprietari, impreuna
59. Uzucapiune. Posibilitatea de a uzucapa descendentul proprietarului tabular impotriva antecesorului in conditiile existentei intre mostenitori a unui partaj amiabil concomitent cu existenta unei inzestrari
CAPITOLUL III. OBLIGATII
60. Despagubiri civile. Forta majora
61. Raspundere civila delictuala. Caracterul cert al prejudiciului reclamat
62. Raspundere civila delictuala. Conditia ca prejudiciul  sa fie urmarea faptei culpabile a celui chemat sa raspunda
63. Raspundere civila delictuala. Plata rentei
64. Restrangerea exercitarii dreptului la libera circulatie  pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Condamnarea paratului in strainatate
CAPITOLUL IV. CONTRACTE
65. Contract avand ca obiect teren si constructie. Natura juridica. Valorificare
66. Contract de imprumut. Cauza ilicita
67. Contract de intretinere viagera. Rezolutiune. Notiunea de "intretinere"
68. Nulitate absoluta contract autentic de vanzare-cumparare. Coniventa partilor contractante
69. Radiere ipoteca. Existenta obligatiei principale
70. Revocarea donatiei pentru ingratitudine
71. Reziliere contract de arenda. Arendas aflat in lichidare judiciara
72. Rezolutiune antecontract de vanzare-cumparare. Invocarea existentei unei conventii in relatie de interdependenta esentiala, respectiv de executare cumulativa cu antecontractul de vanzare-cumparare
73. Rezolutiune contract de vanzare-cumparare. Pact comisoriu. Efecte
CAPITOLUL VII. CONTENCIOS ADMINISTRATIV
49. Anulare consiliu local de aprobare a planului urbanistic zonal de construire a unui ansamblu multifunctional cu destinatie de locuinte colective si spatii comerciale
50. Anulare hotarare a consiliului local de aprobare a planului urbanistic de detaliu pentru amplasarea unei cladiri cu destinatia de locuinta colectiva
51. Consilier local. Compatibilitate cu calitatea de angajat cu contract individual de munca in aparatul propriu al consiliului judetean
53. Refuzul de efectuare a unei operatiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului ori interesului legitim      
54. Suspendare executare hotarare consiliu judetean. Conditii
CAPITOLUL VIII. CONTENCIOS FISCAL
55. Act al autoritatilor vamale. Prescriptie creanta fiscala
56. Contestatie impotriva deciziei de impunere. Plata TVA
57. Decizie de impunere. Cuantumul obligatiei fiscale determinat prin expertiza si contraexpertiza
58. Livrare intracomunitara de produse. Conditii
59. Rambursarea soldului sumei negative a TVA. Efectuarea inspectiei fiscale. Momentul finalizarii
CAPITOLUL IX. SOMATIA DE PLATÃ
60. Somatie de plata. Caracterul cert, lichid, exigibil al creantei
61. Somatie de plata. Competenta
62. Somatie de plata. Conditii de admisibilitate
CAPITOLUL X. DREPT PROCESUAL CIVIL
63. Anularea actiunii ca insuficient timbrata. Nelegalitate
64. Contestatie la executare. Anularea raportului de evaluare
63. Contestatie la executare. Competenta
64. Desemnarea unuia sau mai multor experti, insarcinati sa analizeze gestiunea societatii. Procedura necontencioasa
65. Exceptie de nelegalitate a dispozitiei emisa in baza Legii nr. 10/2001. Inadmisibilitate
66. Exceptii invocate prin concluzii scrise. Solutionare. Consecinte
67. Hotarare judecatoreasca. Obligativitatea motivarii
68. Nulitate contract de vanzare-cumparare. Caracterul civil  al litigiului. Competenta de solutionare
69. Pretentii. Obligativitatea realizarii procedurii de conciliere. Modalitate de realizare efectiva
70. Recunoasterea datoriei comerciale. Consecinte in privinta cheltuielilor de judecata
71. Suspendare executare hotarare consiliu local. Ordonanta presedintiala
72. Suspendare executare silita
SECTIA PENALÃ
CAPITOLUL I. PARTEA GENERALÃ
73. Contopire de pedepse. Hotarare nedefinitiva
74. Contopire de pedepse. Modalitate de realizare
75. Contopire de pedepse. Operatiune
76. Contopire efectuata printr-o hotarare judecatoreasca. Imposibilitatea realizarii unei noi contopiri
77. Furt calificat. Confiscare speciala
79. Infractiune silvica. Legea penala mai favorabila
80. Omor. Circumstante atenuante
81. Omor. Individualizare pedeapsa. Lipsa antecedentelor penale. Circumstante atenuante
82. Omor. Legitima aparare
83. Prescriptia raspunderii penale
84. Proxenetism. Aplicarea pedepselor complementare. Necesitatea motivarii interdictiilor dispuse   
85. Talharie. Incupat minor. Individualizarea pedepsei. Criterii
Trafic de droguri de risc. Complicitate
88. Trafic de droguri. Aplicarea unei pedepse privative de libertate
89. Trafic de persoane. Individualizare pedeapsa. Criterii
90. Trafic de persoane.
91. Vatamare corporala. Legitima aparare
92. Vatamare corporala. Retinerea scuzei provocarii
93. Vatamare corporala. Stare de provocare
94. Viol. Vinovatia inculpatului
CAPITOLUL II. PARTEA SPECIALA
95. Arestare preventiva. Necesitatea existentei unui pericol pentru ordinea publica
96. Arestare preventiva. Pericolul pentru ordinea publica
97. Bancruta simpla
98. Evaziune fiscala
99. Inselaciune
100. Liberare conditionata. Cerinte
101. Liberare provizorie sub control judiciar. Pericolul social
102. Liberare provizorie sub control judiciar. Sintagma "pedeapsa prevazuta de lege"
102. Lovituri cauzatoare de moarte. Omor. Diferente
103. Lovituri cauzatoare de moarte. Omor. Diferente
104. Plangere impotriva ordonantei procurorului. Inlocuire sanctiune de instanta de judecata    
105. Plangere impotriva ordonantei procurorului. Termen de introducere. Gresita comunicare a ordonantei
105. Plangere impotriva rezolutiei prim-procurorului. Redeschiderea urmaririi penale
107. Plangere impotriva solutiei procurorului. Aplicarea unei sanctiuni administrative. Temeinicie
108. Retinerea inculpatului de procurorul care a confirmat rechizitoriul. Efectuarea urmaririi penale
109. Tentativa de omor. Lovituri aplicate intr-o zona vitala
110. Trafic de droguri. Arestare preventiva. Conditii
111. Trafic de minori
112. Trafic de persoane. Proxenetism. Distinctie
113. Trimiterea cauzei la procuror in vederea redeschiderii urmaririi penale si a completarii cercetarilor
114. Tulburare de posesie. Necesitatea audierii inculpatilor     
115. Tulburare de posesie. Obligativitatea sesizarii instantei prin rechizitoriu
116. Ucidere din culpa. Daune morale
117. Vatamare corporala grava. Daune morale. Criterii de apreciere
118. Viol. Acte sexuale orale
119. Violare de domiciliu. Restrangerea dreptului de a alege
CAPITOLUL III. DREPT PROCESUAL PENAL
120. Condamnare fara efectuarea cercetarii judecatoresti. Incalcarea dreptului la un proces echitabil
121. Contestatie la executare. Competenta de solutionare
122. Inselaciune. Competenta
123. Intrerupere executare pedeapsa. Competenta
124. Lipsa inculpatului de la judecata. Necitirea rechizitoriului. Consecinte
125. Recurs. Elemente ale recursului. Consecinte in privinta termenului de declarare
125. Revizuire. Motive
126. Revizuire. Motive
127. Revizuire. Ultimul cuvant al inculpatului
128. Talharie. Nelegala citare a partii
129. Viol urmat de moartea victimei. Nulitate raport  de expertiza


Autor