Structuri si legi de reglare automata – Constantin Marin

Structuri si legi de reglare automata - Constantin Marin

Aceasta lucrare constituie prima parte dintr-o serie de lucrari dedicate problemei sistemelor de reglare automata cu cele trei componente de baza: reprezentare, proiectare si implementare, intitulata in mod generic,"Seria Control Engineering".

Baza de plecare o constituie cursul"Ingineria Sistemelor de Reglare", traducerea libera pentru Control Engineering, predat la sectia de Automatica de la Universitatea din Craiova, care insa a fost dezvoltat si completat cu numeroase explicatii si aplicatii cu dorinta de a micsora diferenta dintre abordarile teoretice pur matematice si intelegerea unor fenomene fizice specifice procesului de implementare a sistemelor de reglare automata,

Din acest punct de vedere consideram ca"Seria Control Engineering" este utila atat studentilor a caror programa de pregatire se refera si la sistemele de reglare automata cat si inginerilor care sunt confruntati cu realitatea fizica,

Evident ca, peste un anumit nivel de complexitate, nu pot fi ignorate reprezentarile matematice abstracte ca instrument in procesul de proiectare dar, din pacate, acestea se bazeaza de multe ori pe ipoteze simplificatoare subantelese si care nu se mentioneaza de fiecare data In mod explicit, astfel ca se limiteaza sfera de aplicabilitate, Ca urmare apar discordante flagrante intre rezultatele asteptate, anticipate pe baza reprezentarilor matematice si rezultatele concrete obtinute in urma unor implementari practice.

Tematica seriei este organizata pe capitole numerotate cu cifre romane, fiecare capitol cuprinzand un numar de subcapitole numerotate cu cifre arabe. Numerotarea formulelor si figurilor este specifica fiecarui subcapitol, fara indicarea capitolului daca referirea se face din interiorul capitolului respectiv.

Grupele de capitole care fac obiectul unor publicatii separate au un titlu care sa sugereze in mare tematica la care se refera.

Prezenta lucrare, STRUCTURI SI LEGI DE REGLARE AUTOMATA, contine doua capitole: I. Structuri si Legi de Reglare Automata Conventionala Liniare si II. Realizarea Echipamentelor de Automatizare.

Desi tematica de baza o constituie legile de reglare tipizate continuale: reprezentari si modalitati de implementare, pentru asigurarea unei baze de discutii sunt prezentate, ca si subcapitole separate, aspecte privind indicatorii de calitate si un exemplu de interpretare a unui sistem de reglare a debitului de fluid. Chestiunile legate de implementarea legilor de reglare se refera atat la tehnologia analogica cat si la cea numerica. Totusi problemele specifice referitoare la legile de reglare discrete in timp vor face obiectul urmatoarei lucrari din aceasta serie:  Sisteme numerice de reglare automata.


Autor: Marin Constantin
Editura: Sitech
Anul publicării: 2016
Pagini: 276
Categoria: Carte universitara