Sisteme informatice geografice in cartografie si cadastru, Nitu Constantin

Sisteme informatice geografice in cartografie si cadastru, Nitu Constantin

CUPRINS

Capitolul 1. Cartografia, realitati si perspective-9

1. 1.  Mic istoric al cartografiei/9

1. 2.  Cartografia ca stiinta/12

1. 3.  Functiile hartii/15

1. 4.  Proiectiile cartografice/17

1. 5.  Natura atributelor Z /21

1. 6.  Procesarea datelor digitale/ 31

1. 7.  Noi produse cartografice/36

1. 8.  Concluzii asupra hartilor tematice/38

 Capitolul 2. Notiuni generale de cadastru/39

2. 1.  Scurt istoric al cadastrului/39

2. 2.  Definirea, rolul, functiile si clasificarea cadastrului/41

Capitolul 3. Date geografice/49

3. 1.  Date vectoriale, date raster si date de tip grila/ 50

3. 2.  Organizarea datelor in baze de date/58

3. 2. 1.  Baza de date/58

3. 2. 2.  Proiectarea BD/ 59

3. 2. 3.  Baze de date geospatiale /60

3. 3 Crearea bazei de date cadastrale /63

3. 3. 1  Stabilirea a entitatilor cadastrale si a atributelor acestora/ 63

3. 3. 2  Stabilirea straturilor bazei de date cadastrale/64

3. 3. 3  Parcela/65

3. 3. 4  Cladirea/ 67

3. 3. 5  Reteaua/70

3. 3. 6  Artera de circulatie /70

3. 3. 7  Proprietarul sau detinatorul/71

3. 3. 8  Relatii intre entitati/72

3. 3. 9  Baza de date de pozitie (straturi)/72

3. 3. 10. Constituirea bazei de date /74

3. 3. 11. Exploatarea bazei de date/76

 Capitolul 4. Statistica si cartografia/78

4. 1.  Istoricul statisticii si geostatisticii /78

4. 1. 1.  Statistica/78

4. 1. 2.  Geostatistica/80

4. 2.  Metode statistice/80

4. 2. 1.  Tabelarea si prezentarea datelor/81

4. 2. 2.  Masurari ale tendintei centrale/82

4. 2. 3.  Masuri ale variabilitatii /83

4. 2. 4.  Corelatia /83

4. 3  Modele matematice si modele statistice/ 84

4. 4  Clasificarea elementelor, sisteme de clasificare/84

4. 4. 1.  Coeficienti de corelatie /84

4. 4. 2.  Analiza gruparilor/85

4. 4. 3.  Calculul cantitatii de informatie a clasificarii/85

4. 5.  Constructia hartilor statistice /88

 Capitolul 5. Semiologia si cartografia tematica /90

5. 1.  Definitii ale semioticii/90

5. 2.  Semn si interpretare/ 91

5. 3.  Semiologie grafica/ 93

5. 4.  Inscriptii pe harti / 99

 Capitolul 6.          Sistemele              informatice           geografice            si  cartografia/ 102

6. 1.  Sistemul informatic geografic/102

6. 2.  Componentele sistemului informatic geografic /105

6. 2. 1.  Sistemul informatic spatial/105

6. 2. 2.  O definire practica a unui sistem informatic geografic /107

6. 3.  Sisteme informatice geografice generale si dedicate / 109

6. 4.  Analiza geospatiala /110

6. 5.  Pachete de programe utilizate in SIG/ 111

6. 6.  Integrarea in SIG a pachetelor de programe de  analiza spatiala /112

 Capitolul 7. Geostatistica si cartografia/ 114

7. 1.  Interpolarea spatiala /114

7. 2.  Metode exacte de interpolare/ 118

7. 2. 1.  Interpolarea cu ponderea egala cu valoarea  inversa a distantei/118

7. 2. 2.  Metoda Kriging/119

7. 2. 3.  Metoda celui mai apropiat vecin / 121

7. 2. 4.  Metoda functiei bazei radiale /122

7. 2. 5.  Metoda Shepard modificata/ 123

7. 2. 6.  Triangularizare cu interpolare liniara /123

7. 2. 7.  Metoda vecinului natural/ 124

7. 3.  Metode aproximative de interpolare /125

7. 3. 1.  Metoda regresiei polinomiale /125

7. 3. 2.  Interpolarea polinomiala locala /126

7. 3. 3.  Metoda mediei glisante /126

7. 4.  Elipsa de selectie /127

7. 5.  Modele de variograme/127

7. 6.  Generarea izocurbelor si reprezentarea suprafetei  3-D /128

Capitolul 8. Harti si documente cadastrale/130

8. 1.  Sisteme de proiectie, necesitate, utilizare/ 130

8. 1. 1.  Generalitati /130

8. 1. 2.  Sistemul de proiectie stereografica 1970 /131

8. 1. 3.  Sistemul proiectiei stereografice 1930 a municipiului Bucuresti/ 133

8. 1. 4.  Sistemul de impartire a foilor de plan pentru proiectia stereografica/133

8. 1. 5.  Nomenclatura pentru proiectia stereografica a municipiului Bucuresti /135

8. 1. 6.  Cartografierea planurilor cadastrale/136

8. 1. 7.  Planul cadastral de ansamblu/138

8. 1. 8.  Alte documente principale ale cadastrului

General/139

Capitolul 9.           Cartografia            folosind web        sau  telecartografia /142

9. 1.  Necesitatea cartografiei           folosind web        sau telecartografiei /142

9. 2.  Tendinte in cartografia web / 143

9. 3.  Utilizatorii hartilor realizate pe Web /145

9. 4.  Principii cartografice pentru web /147

9. 5.  Publicarea de harti pe web /148

9. 6.  Aspecte practice ale proiectarii hartii pe web/149

9. 7.  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate  Imobiliara si telecartografia/  153

9. 8.  Harti turistice pe web / 154

9. 9.  Atlase electronice pe web/155

9. 10. Harti meteorologice /156

9. 11. Harti de trafic / 157

 Bibliografie/ 159

Anexa 1: Comparatia programelor SIG dupa sistemul de operare utilizat/  163

 Glosar de termeni SIG/165

 Lista figurilor/177

 Lista tabelelor/181


Autor