Opere. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor (Dimitrie Cantemir)

Opere. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor (Dimitrie Cantemir)

Text îngrijit, studiu întroductiv, indici şi glosar de Stela Toma.

Volumul cuprinde ultima scriere a lui Cantemir, redactată între anii 1719 şi 1722 în limba română, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Bazată pe un număr impresionant de surse greco-latine, lucrarea este considerată prima noastră istorie modernă scrisă cu metodă, care priveşte şi tratează evenimentele istoriei românilor cronologic, axându-le în jurul unei teme centrale: continuitatea poporului român în Dacia. La textul propriu-zis al lucrării se adaugă o cronologie a vieţii şi operei scriitorului şi savantului, un studiu introductiv asupra lucrării incluse în volum, un amplu şi documentat glosar extras din această lucrare şi o serie de materiale iconografice legate de viaţa lui Cantemir şi nemijlocit de această operă. În Republica Moldova lucrarea este tipărită pentru prima dată.


Autor: Dimitrie Cantemir
ISBN: 9789975850247
Editura: Stiinta
Anul publicării: 2016
Pagini: 728
Categoria: Carte universitara