Opere (Alecu Russo)

Opere (Alecu Russo)

Ediţie îngrijită, studiu introductiv, tabel cronologic, note şi comentarii de Teodor Vârgolici

Prezenta ediţie de Opere ale lui Alecu Russo reflectă din plin activitatea multilaterală a celui care a intrat în conştiinţa publică cu numele de "Ostaş al propăşirii". În baza criteriului tematic, textele scriitorului au fost grupate în căteva compartimente: Memorii şi scrieri istorice; Scrieri de critică literară; Scrieri poetice şi Scrieri politice. La Addenda este inclusă o scriere atribuită lui Alecu Russo: "Groază. Ultimul haiduc român".
Ediţia este elaborată de dr. Teodor Vărgolici, cunoscut editor, critic şi istoric literar, autor care s-a consacrat studiului monografic asupra unor scriitori reprezentativi ai literaturii române din secolul al XIX-lea. Una dintre primele sale monografii este cea despre Alecu Russo.


Autor: Alecu Russo
ISBN: 9789975679879
Editura: Stiinta
Anul publicării: 2015
Pagini: 284
Categoria: Carte universitara