Manual informatica BD+SGBD. Filiera teoretica profil real specializarea matematica-informatica. Filiera vocationala profil militar MApN specializarea matematica-informatica clasa a XII-a – Ovidiu Marcu, Cristina Zotic

Manual informatica BD+SGBD. Filiera teoretica profil real specializarea matematica-informatica. Filiera vocationala profil militar MApN specializarea matematica-informatica clasa a XII-a - Ovidiu Marcu, Cristina Zotic

Manual informatica (BD+SGBD) clasa a XII-a
MODULUL 1. BAZE DE DATE
CAPITOLUL 1. MODELUL CONCEPTUAL AL UNEI PROBLEME DE GESTIUNE
Notiuni introductive
Testarea cunostintelor
1. 1 Entitati si instante
1. 2 Atribute
1. 3 Identificator unic
1. 4 Relatii intre entitati
1. 5 Rezolvarea relatiilor many-to-many
1. 6 Normalizarea datelor prima forma normala, a doua forma normala, a treia forma normala
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 2. TABELE
2. 1 Crearea structurii tabelelor (tipuri de date, structura, campuri/coloane)
2. 2 Continutul unei tabele (linii/inregistrari)
2. 3 Operatii specifice prelucrarii tabelelor (adaugare, modificare, stergere, sortare, cautare, vizualizare, calcule statistice)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 3. BAZE DE DATE
3. 1 Modele de baze de date (modelul relational, modelul retea, modelul ierarhic)
3. 2 Relationare, cheie primara, cheie externa
3. 3 Reguli de integritate
3. 4 Programe de validare, de actiune
3. 5 Operatii specifice prelucrarii bazelor de date (interogari, rapoarte)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 4. DEZVOLTAREA PROFESIONALA IN DOMENIUL IT
4. 1 Identificare aptitudinilor pentru anumite tipuri de activitati
4. 2 Crearea unui CV si reguli de sustinere a unui interviu
4. 3 Reguli in sustinerea unei prelegeri
4. 4 Principii de lucru in echipa
Testarea cunostintelor
MODULUL 2. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
CAPITOLUL 1. MEDIUL DE PROGRAMARE MICROSOFT VISUAL FOXPRO
1. 1 Facilitati oferite in lucrul cu baze de date
1. 2 Moduri de lucru (asistat, comanda, program)
1. 3 Obiecte vizuale (ferestre, butoane, liste etc), proprietati (atribute, conditii, evenimente)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 2. TIPURI DE DATE
2. 1 Tipul LOGIC
2. 2 Tipul NUMERIC
2. 3 Tipul SIR DE CARACTERE
2. 4 Tipul DATA CALENDARISTICA
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 3. TABELE SIMPLE
3. 1 Stabilirea structurii unei tabele simple
3. 2 Afisarea, modificarea structurii unui tabel de date
3. 3 Introducerea, modificarea, stergerea datelor in/din tabele
3. 4 Afisarea datelor din tabele
3. 5 Pozitionarea si cautarea in tabele
3. 6 Sortarea inregistrarilor unei tabele
3. 7 Lucrul simultan cu mai multe tabele de date. Zone de lucru
3. 8 Comenzi de calcul
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 4. EDITAREA, COMPILAREA SI RULAREA UNUI PROGRAM
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 5. INSTRUCTIUNI
5. 1 Instructiuni simple de citire/scriere
5. 2 Instructiuni conditionale
Instructiunea de decizie IF-ELSE-ENDIF
Instructiunea DO-CASE-ENDCASE
5. 3 Instructiuni repetitive
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 6. PROCEDURI SI FUNCTII
6. 1 Functii sandard
6. 2 Proceduri si functii utilizator
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 7. PROIECTE (PROJECT MANAGER)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 8. BAZE DE DATE
8. 1 Operatii asupra tabelelor incluse in baza de date
8. 2 Filtre
8. 3 Indecsi in Visual Fox Pro
8. 4 Relatii intre tabele de date
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 9. LIMBAJUL SQL
9. 1 Comenzi SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, etc)
CAPITOLUL 10. FORMULARE (FORM DESIGNER)
10. 1 Creare si caracteristici
10. 2 Utilizarea controalelor (butoane radio, butoane de tip caseta, etc)
10. 3 Fixarea proprietatilor si stabilirea raspunsului la evenimente, stabilirea ierarhizarii obiectelor din formular
CAPITOLUL 11. RAPOARTE (REPORT DESIGNER)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 12. ETICHETE (LABEL DESIGNER)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 13. MENIURI (MENU BUILDER)
Testarea cunostintelor
CAPITOLUL 14. PROIECT DE GESTIUNE A DATELOR SPECIFICE UNUI DOMENIU DE INTERES PRACTIC
BIBLIOGRAFIE


Autor: Ovidiu Marcu, Cristina Zotic
ISBN: 9789739417921
Editura: Gil
Anul publicării: 2007
Pagini: 296
Categoria: Manuale scolare