Macroeconomia tranzițtei postsocialiste – Cristian Florin Ciurlau

Macroeconomia tranzițtei postsocialiste - Cristian Florin Ciurlau

Lucrarea este desfasurata pe 12 capitole structurate in doua parti:
Partea I, intitulata „Tranzitie postsocialista, transformare, reforma, privatizare, economie performanta”, cuprinde capitolele 1-6, care abordeaza demersul definirii si caracterizarii fenomenului tranzitiei, tranzitia spre un mod nou de producere a avutiei, privatizarea proprietatii ca ax central al tranzitiei postsocialiste, elementele definitorii ale economiei cu piata concurentiala, caracteristicile si tipurile acestei economii.
Partea a II-a, intitulata „Concepte, corelatii si agregate fundamentale in economia moderna”, cuprinde capitolele 7-12, axate pe cererea agregata si oferta agregata de bunuri si servicii, somaj si rata somajului, inflatie si rata inflatiei, crestere economica si rata cresterii economice, fluctuatiile ciclice si trendul economic, agregate de rezultate la nivel macroeconomic.


Autor: Cr. F. Ciurlau
ISBN: 9789737096449
Editura: Editura Economica
Anul publicării: 2012
Pagini: 248
Categoria: Economie generala