Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa – Legislatie consolidata: 5 ianuarie 2015

Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa - Legislatie consolidata: 5 ianuarie 2015

Lucrarea Legea societatilor nr. 31/1990 si legislatie conexa cuprinde dispozitiile Legii nr. 31/1990, actualizate pana la data de 5 ianuarie 2015, incluzand decizii de admitere a recursurilor in interesul legii, denumiri marginale ajutatoare, index, note redactionale si scurte extrase relevante din legi incidente, in vederea crearii unui instrument cat mai eficient si mai usor de utilizat de catre practicieni, dar si de catre publicul larg.
Prezenta lucrare mai contine si 10 acte normative uzuale actualizate, care vin in completarea dispozitiilor Legii nr. 31/1990:
– Codul civil (extras);
– Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine;
– O. G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing;
– Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei (extras);
– Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii;
– Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare;
– O. U. G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
– Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului;
– Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
– O. U. G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.

Nr. de pagini: 312
Anul aparitiei: 2015


Autor