Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu – Vladimir Rojanschi, Florian Grigore, Vasile Ciomos

Ghidul evaluatorului si auditorului de mediu - Vladimir Rojanschi, Florian Grigore, Vasile Ciomos

Ultimele decenii au promovat un nou concept de dezvoltare a societatii umane, acela al dezvoltarii durabile. In contextul acestui concept componenta de mediu capata o aceeasi importanta ca si componenta economica, tehnologica sau sociala.
Transpunerea in practica curenta, in prezent sau in perspectiva, a componentei de mediu presupune abordari de ordin legislativ, institutional, tehnologic, economic, educational si, nu in ultimul rand, de cooperare internationala, care sa asigure conservarea sau chiar imbunatatirea calitatii componentelor de mediu sau a mediului in general, la nivel punctual sau global.
In cadrul astfel precizat si in conditiile in care fenomenele de poluare se manifesta pe plan local, dar au in final efecte globale, este necesar „sa se gandeasca global, dar sa se actioneze local”. Aceasta presupune aplicarea unei noi componente a managementului general al activitatilor socioeconomice, a agentilor economici, si anume a managementului de mediu.
Referitor la managementul de mediu, se poate afirma ca este o metoda moderna de a implica problematica de mediu in toate etapele si procedurile de a conduce, a gestiona o activitate, un proiect, un plan sau program, la nivel local sau regional, pe termen scurt, mediu sau lung.
Aplicarea managementului mediului, avand in vedere caracterul complex si relativ de noutate, impune pe de o parte identificarea relatiei cu mediu a respectivei activitati, adica evaluarea impactului asupra mediului, iar pe de alta parte, implementarea si evaluarea aplicarii cerintelor si procedurilor diferitelor reglementari, norme, standarde ce elucideaza performanta aplicarii managementului de mediu la toate nivelurile si structurile unor organizatii socioeconomice.
Derularea activitatilor mentionate a devenit obiectul unor adevarate ocupatii de varf, al unor adevarate noi meserii. Astazi, activitatea expertilor in studii de impact sau bilanturi de mediu, a evaluatorilor si auditorilor de mediu, a verificatorilor si inspectorilor pentru conformare ecologica, este deosebit de importanta si determinanta pentru aprecierea modului in care o anume activitate respecta cerintele de mediu si aplica principiile si criteriile managementului de mediu.
Obtinerea capabilitatii si atestarii dreptului de a derula activitatile mentionate presupune insusirea atat a unor cunostinte teoretice generale, dar si o pregatire de specialitate, in functie de specificul activitatii ce urmeaza a fi derulata.
Lucrarea de fata isi propune sa marcheze si sa ofere principalele jaloane si cunostinte necesar a fi parcurse si insusite in accesarea ocupatiei de evaluator si auditor de mediu sau verificator de mediu.
Lucrarea trateaza ca elemente principale:
– aspecte teoretice privind evaluarea impactului ecologic (EIE);
– indicatori si performante de mediu, ca instrumente importante in EIE;
– aspecte legislative la nivelul Uniunii Europene si in Romania privind aplicarea diferitelor viziuni ale EIE; pe problematica mediului si pe implementarea managementului de mediu in cadrul ansamblului de organizatii socioeconomice;
– descrierea setului de standarde ale Sistemului de Management de Mediu – ISO 14000;
– prezentarea Schemelor de Management de Mediu si Audit – EMAS;
– evaluarea integrata a impactului asupra mediului.
Lucrarea se adreseaza studentilor din facultatile de profil si celor ce doresc sa se formeze sau sa se profileze in domeniul ocupatiilor mentionate anterior.


Autor: Vladimir Rojanschi
ISBN: 9789737094087
Editura: Editura Economica
Anul publicării: 2008
Pagini: 552
Categoria: Turism si Mediu