Energiile regenerabile – Incotro? Intre mit si realitatile post-criza din Europa si Romania

0
(0)

Energiile regenerabile – Incotro? Intre mit si realitatile post-criza din Europa si Romania

Energiile regenerabile – Incotro? Intre mit si realitatile post-criza din Europa si Romania 

INTRODUCERE /5

Capitolul I

IN CĂUTAREA STRATEGIILOR GLOBALE DE SUPRAVIEȚUIRE /9

Virginia CÂMPEANU

I. 1. Regenerabilele – de la mitul epuizării resurselor la atenuarea

schimbărilor climatice/ 10

Limitele resurselor de energie – mit sau realitate?/ 12

Un nou argument pentru utilizarea surselor alternative de energie/13

Contribuția surselor regenerabile de energie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră/14

Securitatea energetică/15

După 40 de ani se caută încă strategii de supraviețuire /16

Ce aduce nou anul 2013? Sursele limitate și schimbările climatice devin sau nu „mituri”? /17

Regenerabilele, scumpe și greu de suportat de consumatorii         europeni /19

I. 2. Turbulențe în dezvoltarea surselor regenerabile de energie la

nivel global și european/ 21

Se solicită schimbări în politicile de promovare a regenerabilelor / 21

Perspectivele globale ale energiilor regenerabile rămân pozitive

până în anul 2018/ 22

Incertitudinea politicii privind regenerabilele- inamicul numărul unu al investitorilor /       22

Referințe bibliografice Capitol I /                                            23

PARTEA I

UNIUNEA EUROPEANĂ ªI ROMÂNIA

ORIENTĂRILE STRATEGICE ªI POTENȚIALUL DE DEZVOLTARE

A SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE /25

Capitolul II

POLITICA UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL SURSELOR

REGENERABILE DE ENERGIE/26

Virginia CÂMPEANU

II. 1. O singură politică europeană coagulează schimbările climatice și energia /26

Uniunea Europeană acționează ca lider global / 27

În percepția europenilor, schimbările climatice – motiv de îngrijorare, mai serios decât situația economică /28

 Beneficiile politicii europene privind clima și energia /29

II. 2. Politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile/ 29

Statele membre UE sunt suverane în stabilirea politicilor și programelor privind energia /30

Principalele momente în evoluția politicii privind energiile regenerabile /30

Schimbarea politicii UE pentru orizontul anului 2020 prin Directiva Surselor Regenerabile de Energie/31

II. 3. Perspective ale mixului de electricitate în 2020/ 37

Instalațiile fotovoltaice solare – cea mai mare creștere a capacităților instalate până în 2020/37

Ponderea energiei bazate pe regenerabile în consumul de  electricitate al statelor membre în 2020 /38

Ponderea energiei regenerabile în sectorul de transporturi /38

II. 4. Analiza comparativă a schemelor de sprijin pentru regenerabile în statele membre UE/39

II. 5 Consecințe ale politicii generoase de stimulare a regenerabilelor în Uniunea Europeană/41

Efecte pozitive/42

Costuri ale schemelor generoase de susținere a SRE /43

II. 6. Multiple controverse conduc spre o nouă schimbare a modelului european de asigurare a securității energetice/44

Mai au nevoie americanii de energie solară dacă au gaze de șist? 46

 II. 7 Reforma subvențiilor pentru regenerabile a început în 2013. Comparații pe țări membre UE/47

II. 8 Noutăți în politica UE în domeniul energiei și climei pentru anul 2030/49

Concluzii /52

Referințe bibliografice, Capitol II /53

Capitolul III

POLITICA ROMÂNIEI ÎN DOMENIUL SURSELOR REGENERABILE

DE ENERGIE /54

Virginia CÂMPEANU

III. 1. Orientări strategice ale României în domeniul surselor      regenerabile de energie/54

III. 2. Politica României de susținere a producției de energie din surse regenerabile până în anul 2020/ 59

III. 3. Schema de sprijin a surselor regenerabile de energie în    România/61

III. 4. România: paradis al investitorilor în energie regenerabilă. Consecințe ale politicii generoase de dezvoltare a SRE în        România/63

III. 5. Schimbări recente în politica României privind sprijinirea

surselor regenerabile de energie/ 67

Investitorii în energie din surse regenerabile vor abandona România?/68

România – apare totuși destul de atractivă și poate marca un nou “boom” al investițiilor/ 69

Concluzii / 70

Referințe bibliografice, Capitol III /71

Capitolul IV

POTENȚIALUL UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL ENERGIILOR

REGENERABILE/72

Sarmiza PENCEA

IV. 1. „Redescoperirea” valențelor energiei din surse regenerabile/72

IV. 2. Evaluarea potențialului surselor de energie regenerabilă -aspecte teoretice și metodologice /73

IV. 3. Potențialul UE în domeniul energiilor regenerabile/76

Țările europene cu cel mai mare potențial de a produce energie din surse regenerabile /78

In anul 2050: Inversarea raportului actual intre regenerabile/ hidrocarburi pentru acoperirea cererii de energie electrică înEuropa / 80

Mixul de energiei al Europei și interdependențele / 82

Bibliografie selectivă Capitol IV/83

PARTEA II

ACTUALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A ENERGIEI

EOLIENE, SOLARE ȘI BIOMASEI

UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ROMÂNIA /85

Capitolul V

ENERGIA EOLIANĂ/86

Iulia Monica OEHLER-ȘINCAI

V. 1. Actualități și perspective de dezvoltare a surselor de energie eoliană în Uniunea Europeană/86

V. 1. 1. Contextul global, între provocări și oportunități/ 86

Creșterea de circa 12 ori a capacităților totale de producție în anii 2000 /86

Zece țări concentrează peste 80% din capacitățile de energie eoliană nou instalate pe plan mondial/88

V. 1. 2. Uniunea Europeană – lider mondial cu o dinamică accelerată a

industriei eoliene/ 89

Nivel înalt al concentrării geografice a noilor capacități eoliene în UE/90

Locul principalilor producători europeni în industria eoliană europeană și mondială/ 90

Tendințe înregistrate la nivelul unor jucători europeni majori pe  piața energiei eoliene/91

Comentariu succint privind capacitățile eoliene offshore /92

V. 1. 3. Investițiile în turbine și centrale eoliene /94

V. 1. 4. Contraste între țintele naționale și capacitatea efectivă de generare a energiei eoliene în UE /96

V. 1. 5. Energia eoliană în UE, între incertitudine și perspective favorabile 98

V. 2 Energia eoliană în România /100

Sarmiza PENCEA

V. 2. 1. Exploatarea energiei vântului: avantaje și riscuri/100

V. 2. 2. Repere privind tehnologia exploatării vântului /102

V. 2. 3. Potențialul eolian în România: teoretic, tehnic și economic /105

V. 2. 4. Situația industriei energiei eoliene în România /107

V. 2. 5. Dezvoltarea regională a industriei eoliene în România/113

V. 2. 6. Care sunt investitorii în sursele românești de energie eoliană?/ 115

V. 2. 7. Corelații între capacitatea de dezvoltare a energiei eoliene și sistemul de sprijin al energiei eoliene în România /120

 Schema generoasă de sprijin prin certificate verzi se schimbă din anul 2013 /120

Se cunoaște impactul real al reducerii supra-subvenționării la energia verde?/ 121

Concluzii/ 124

 Bibliografie Capitol V. 1/ 125

Bibliografie Capitol V. 2/126

Capitolul VI

ENERGIA SOLARĂ/129

Virginia CÂMPEANU

Ecaterina STĂNCULESCU

VI. 1 Energia solară în Uniunea Europeană/129

VI. 1. 1. Contextul global: o industrie tânără cu o dinamică extrem de accelerată /     129

Ce sunt fotovoltaicele? Explicații simple pentru nespecialiști în domeniu /130

Tehnologia PV – o tehnologie tot mai competitivă/131

TOP-10 țări cu instalații fotovoltaice în anul 2013/132

România în Top-10 țări cu cele mai mari capacități fotovoltaicesolare nou instalate în anul 2013/ 132

Top-10 țări cu cele mai mari capacități fotovoltaice solare        cumulate până în anul 2013 /133

VI. 1. 2. Dezvoltarea energiei solare în Uniunea Europeană/134

Locul energiei solare fotovoltaice în ansamblul industriei energiei electrice europene / 134

Locul Europei pe piața energiei fotovoltaice /134

Evoluția instalărilor de noi capacități PV în țările Uniunii Europene/135

Segmentarea pieței europene a energiei fotovoltaice/137

 VI. 1. 3. Scenarii privind evoluția pieței energiei solare fotovoltaice în Europa pe termen mediu și lung/140

Scenarii pe termen mediu/ 140

Scenarii pe termen lung/141

VI. 1. 4. Scheme de sprijinire și perspective pentru energia PV din unele state europene, la nivelul anului 2013 /142

VI. 1. 5. Proiecte europene de cercetare în domeniul energiei solare /145

Concluzii /146

VI. 2. Energia solară fotovoltaică în România- prea bună sau prea multă? /147

Cristina BÂLGĂR

Introducere /147

VI. 2. 1. Politica României în domeniul energiei din surse solare, independentă dar corelată cu cea a UE /148

Schema de sprijin a surselor solare de energie a condusRomânia pe locul 7 în Top-10 mondial /148

Schimbări recente în politica națională de sprijinire a surselor solare de energie /150

Etapele necesare implementării în România a unui proiect investițional de producție a energiei fotovoltaice /153

VI. 2. 2. Potențialul României în domeniul producției de energie solară /155

Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei-zonele cu cel mai ridicat potențial pe harta solară a României/ 155

Elemente tehnologice de transformare a surselor solare în        Energie/156

Avem resurse de energie solară ce pot acoperi 2, 5% din consumul anual de energie. E mult, e puțin?/158

Creșterea spectaculoasă a capacităților instalate în 2013 depășește de 5 ori ținta României pentru anul 2020/ 159

Concluzii/ 163

Referințe bibliografice Capitolul VI. 1/ 164

Referințe bibliografice Capitolul VI. 2/164

Capitolul VII

BIOMASA – SURSĂ DE „ENERGIE VERDE” ÎN UE ªI ROMÂNIA /167

Dr. Andreea DRĂGOI

Biomasa – o „energie verde” cu potențial pe plan european /167

VII. 1. Politica Uniunii Europene privind utilizarea biomasei ca

sursă de energie regenerabilă /168

Legislația UE privind biomasa – stimulează producția și investițiile  în domeniu /169

Crește ponderea regenerabilelor la 27% din totalul consumului energetic al UE până în 2030 /172

VII. 2. Legislația română privind biomasa: o abordare pro-activă a alternativelor energetice ecologice/173

VII. 3. Potențialul biomasei ca sursă regenerabilă de energie la nivel european/175

Resursele de biomasă în Europa/175

Se anticipează dublarea utilizării biomasei ca sursă de energie/175

Biomasa – cea mai utilizată SRE la nivelul UE-28./ 177

Biomasa – alternativă energetică nepoluantă și de reducere a gazelor cu efect de seră/         179

VII. 4. Potențialul biomasei ca energie regenerabilă în România/180

Concluzii /184

Referințe Bibliografice Capitol VII /187

ANEXE

Anexa II 1. Uniunea Europeană: Momente importante în evoluția politicii în domeniul surselor regenerabile de energie /189

Anexa II 2. Definiții ale unor noțiuni utilizate în Directiva Surselor Regenerabile de Energie/ 2009/ 192

Listă abrevieri/193


Autor: Virginia Campeanu, Sarmiza Pencea
ISBN: 9786065919747
Editura: Universitara
Anul publicării: 2014
Pagini: 205
Categoria: Carte universitara

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.