Economia intreprinderii. Manual pentru clasa a X-a. Liceu tehnologic. Profil servicii – Viorel Lefter, Iulia Chivu

Economia intreprinderii. Manual pentru clasa a X-a. Liceu tehnologic. Profil servicii - Viorel Lefter, Iulia Chivu

Structurat in sapte capitole, manualul „Economia intreprinderii“ abordeaza o tematica de maxima si certa actualitate pentru evolutia economiei romanesti, evidentiind problemele de baza care definesc activitatea economica a intreprinderii.
Manualul se adreseaza elevilor liceelor cu profil economic, in special celor din clasa a X-a, profilul Servicii, si are ca scop crearea unui mod economic de gandire prin intelegerea, insusirea si aplicarea unor cunostinte specializate, in acest domeniu.
In cadrul primului capitol, elevii vor identifica trasaturile caracteristice ale unei intreprinderi, tipologia intreprinderilor, intelegand astfel locul si rolul intreprinderii in raport cu evolutiile actuale ale economiei concurentiale.
In cadrul celui de-al doilea capitol, prin prezentarea elementelor mediului extern al intreprinderii, elevii vor reusi intelegerea raporturilor economice de baza ale unei intreprinderi si implicatiile acestora asupra desfasurarii activitatii intreprinderii.
Parcurgerea urmatoarelor doua capitole permite cunoasterea functiunilor intreprinderii si problematica adoptarii deciziilor de organizare si functionare a acesteia. Astfel, intreprinderea va putea fi privita si analizata atat din punctul de vedere al proceselor care se desfasoara in interiorul ei, cat si din punctul de vedere al structurii care sta la baza desfasurarii acestor procese economice.

In capitolul cinci, un accent deosebit este pus asupra resurselor umane, data fiind importanta strategica a acestora in cadrul intreprinderii si dimensiunea umana a intreprinderii. De aceea, prezentarea categoriilor de resurse umane care sunt angajate in intreprindere, procedurile de recrutare, selectie, promovare, formare si evaluare a acestora sunt prezentate separat, evidentiind particularitatile lor.
Capitolele sase si sapte permit elevilor realizarea unei imagini de ansamblu asupra proceselor economice din cadrul unei intreprinderi, prin prezentarea activitatilor de baza care au loc in cadrul acesteia. De asemenea, o atentie deosebita este acordata optimizarii proceselor economice si eficientei activitatii intreprinderii.
Alaturi de considerentele teoretice, manualul cuprinde atat teste de verificare a cunostintelor pe parcursul fiecarui capitol, cat si un test final de autoevaluare a cunostintelor dobandite de catre elevi. Evaluarea cunostintelor este usor de realizat, atat de catre profesor, cat si de fiecare elev in parte. Astfel, evaluarea este abordata ca un proces complex, eliminand subiectivismul in aprecierea elevului de catre profesor, prin utilizarea mai multor forme: teste grila, intrebari, teste de identificare a elementelor lipsa, probleme si studii de caz. Pentru elevi, aplicarea si verificarea cunostintelor acumulate permit atat masurarea cantitativa sau calitativa a ceea ce constituie comportamentul observabil al acestora, cat si emiterea unor judecati de valoare.
Structura capitolelor permite crearea unui mod de gandire sintetic si totodata analitic, informatiile prezentate fiind usor asimilate de catre elevi. Evidentierea obiectivelor, a ideilor principale, a rezumatului si a cuvintelor-cheie in cadrul fiecarui capitol permit realizarea unor competente specifice in domeniul economiei intreprinderii.
Autorii


Autor: Viorel Lefter, Iulia Chivu
ISBN: 9738318602
Editura: Economica Preuniversitaria
Anul publicării: 2005
Pagini: 144
Categoria: Manuale scolare