DISCONFORT IN CULTURA – Sigmund Freud

DISCONFORT IN CULTURA - Sigmund Freud

DISCONFORT IN CULTURA – Sigmund Freud 

De numele lui Sigmund Freud (1856-1929) se leagă poate cea mai controversată teorie din filosofia culturii ultimelor secole: psihanaliza. Începută ca intreprindere psihoterapeutică, prima cură – din punct de vedere istoric – în care rolul terapeutic revenea exclusiv cuvântului, psihanaliza a fost condusă de Freud în mod firesc şi în direcţia descoperirii resorturilor abisale ale culturii.

Disconfort în cultură (1930) este o lucrare de maturitate în care părintele psihanalizei investighează mecanismele care menţin coeziunea socială, respectiv contraponderea lor, manifestată prin senzaţia de disconfort care însoţeşte mai mult sau mai putin evident fiinţa socială.

„Supraeul unui epoci culturale are o origine asemănătoare cu a celui individual; se sprijină pe impresia pe care au lăsat-o mari personalităţi conducătoare, oameni de o forţă spirituală copleşitoare sau cei la care una dintre tendinţele umane a găsit configuraţia cea mai puternică şi mai pură, de aceea adesea şi cea mai unilaterală.”

Sigmund Freud


Autor: Sigmund Freud
ISBN: 9786065870048
Editura: All
Anul publicării: 2011
Pagini: 144
Categoria: Carte universitara