Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Drept, Nr. 1/2019

Analele Universitatii de Vest din Timisoara. Seria Drept, Nr. 1/2019

I. STUDII. ARTICOLE. COMENTARII
SECTIUNEA DE DREPT PRIVAT
Maintenance obligations: European Union, Lugano and the Hague Conference – Associate Professor Silvia MARINO
Cross-border Commercial Litigation – Do We Need a Permanent European Commercial Court? – Associate Professor Stephan RAMMELOO
The Rebus sic stantibus Doctrine from a Comparative Perspective with a Special Emphasis on its Legal Treatment in the Croatian Legal System and Jurisprudence – Dr. sc. Lidija ŠIMUNOVI
Consideratii cu privire la reglementarea prejudiciului, element esential al raspunderii civile, in noul Cod civil – Lect. univ. dr. Florina POPA
Construirea de competente in dreptul comercial in Statele Membre ale Uniunii Europene – Lect. univ. dr. Sergiu POPOVICI
Aspecte de ordin juridic privind obligatiile medicului in relatia cu pacientul – Drd. Alina Doina TANASE
Abordari cognitive ale leasingului ca institutie interdisciplinara a dreptului international si european privat – Avocat drd. Adrian CRETU
SECTIUNEA DE DREPT PUBLIC
Asistenta si reprezentarea neloiala. O analiza critica – Conf. univ. dr. Adrian FANU-MOCA
Aculturatia juridica si dreptul penal. Intre uniformizare si conservarea identitatii – Senior lecturer PhD. Laura STANILA
Executarea hotararilor judecatoresti pronuntate in litigii privind contractele de achizitie publica – Lect. univ. dr. Alin TRAILESCU
Sportul – izvor real al dreptului obiectiv – Asist. univ. dr. Septimiu Ioan PUT
Aspecte practice privind dreptul de a dispune de timpul si inlesnirile necesare pregatirii apararii – Drd. Alexandrina-Mirela PERIAN
Liberarea conditionata. Legalitate. Oportunitate. Rezilienta – Lorena Alexandra AVRAM
II. MANIFESTARI STIINTIFICE
Conferintele Facultatii de Drept
III. SCOALA DOCTORALA
Scoala doctorala a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara


Autor