Ameliorarea performantelor individuale prin tehnici de psihoterapie ( Irina Holdevici )

Ameliorarea performantelor individuale prin tehnici de psihoterapie ( Irina Holdevici )

Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte cititorilor o serie de tehnici psihoterapeutice şi autoformative, menite să contribuie la tratamentul tulburărilor de dispoziţie (anxietate, fobii, atacuri de panică, depresie), la îmbunătăţirea comunicării şi a eficienţei în activitate.

O atenţie specială a fost acordată problemelor referitoare la relaxare, gimnastică respiratorie, hipnoză, metoda autoprogramării mentale, restructurarea cognitivă, terapia asertivă, precum şi la tehnicile combinate de autoreglare psihică.

Unele dintre tehnicile respective se utilizează în cadrul cabinetelor specializate de consiliere psihologică şi psihoterapie în vreme ce altele, mai simple, pot fi aplicate nemijlocit de către persoanele care suferă de tulburări depresive sau anxioase nu prea grave sau de către aceia care doresc să-şi amelioreze atenţia, memoria, echilibrul emoţional, relaţiile cu ceilalţi, randamentul în activitate şi calitatea vieţii.

Lucrarea se adresează deopotrivă psihologilor, medicilor, studenţilor în psihologie şi medicină, precum şi tuturor celor interesaţi să-şi însuşească metode simple de contracarare a unor afecţiuni neuropsihice şi psihosomatice, dar de autocontrol al comportamentului.
Fragmente:
Convingerile disfuncţionale

Pacienţii şi în general toate persoanele care suferă de tulburări emoţionale se întreabă adesea de unde provin gândurile negative.

În majoritatea cazurilor, la baza lor pot fi identificate o serie de atitudini şi convingeri pe care subiectul le are faţă de sine însuşi, faţă de ceilalţi şi faţă de viaţă în general.

Aceste convingeri sunt achiziţionate încă din copilărie, în urma interacţiunii cu părinţii, profesorii, copiii de aceeaşi vârstă şi cu societatea în ansamblul său. Ele sunt atât de profunde şi, de cele mai multe ori, neconştientizate, încât subiectul nici nu le mai consideră convingeri, ci realităţi incontestabile.

Convingerile disfuncţionale pot fi exprimate în următorii termeni: "viaţa este o luptă", "eu nu sunt bun de nimic" sau "trebuie totdeauna să mă port frumos cu ceilalţi, indiferent de ceea ce simt eu" şi stau adesea la baza tulburărilor anxioase, depresive, precum şi a comportamentului ineficient. Astfel, subiectul îşi vorbeşte în limbaj interior, prognozând dezastre (gânduri de tipul "ce va fi dacă"), criticându-se permanent sau fixându-şi standarde de neatins.

Aşa cum am mai subliniat, în spatele acestui limbaj interior stau convingerile disfuncţionale cu privire la lume şi viaţă.
Convingerile negative disfuncţionale stabilesc limita autostimei şi sentimentului valorii personale ale subiectului.
Multe dintre aceste convingeri au la bază ideca că valoarea personală a subiectului depinde de ceva exterior, cum ar fi statutul social, bogăţia, dragostea altei persoane sau de aprobarea socială în general ("valoarea mea este conferită de realizările mele", "eu nu valorez nimic dacă nu sunt iubit de persoana X" etc).

Terapeuţii cognitivişti susţin că subiecţii cu probleme emoţionale trebuie să conştientizeze caracterul intrinsec al valorii unei fiinţe umane, aceasta rezultând din simplul fapt că individul există.

Multe dintre convingerile disfuncţionale sunt inoculate de către părinţi, care fac afirmaţii de tipul: "Băieţii mari nu plâng"; "Fetele cuminţi nu se înfurie" etc. Alteori, subiectul îşi formează o atitudine faţă de sine care nu este altceva decât rezultatul criticilor frecvente, al ignorării sau respingerii suferite din partea celorlalţi ("sunt lipsiţi de valoare", "dorinţele mele nu contează", "nu merit să fiu iubit").

Din nefericire însă, aceste atitudini disfuncţionale devin atât de interiorizate încât cei din jur chiar ajung să-l trateze aşa cum se crede.
Bourne (1995) afirmă faptul că fiinţele umane pot fi programate la fel ca şi calculatoarele, astfel încât convingerile disfuncţionale să devină profeţii autoîmplinite.

Acelaşi autor (Bourne, p. 209) ne prezintă o listă cuprinzând cele mai răspândite convingeri şi atitudini disfuncţionale, precum şi afirmaţiile menite să le înlocuiască în cadrul demersului cognitiv-comportamental.

1. Sunt lipsit de forţă. Sunt victima împrejurărilor
Afirmaţii: Sunt responsabilul propriului meu destin şi deţin controlul acestuia. Împrejurările de viaţă sunt cum sunt, dar eu pot să-mi controlez atitudinea faţă de acestea.

2. Viaţa este o luptă. Ceva trebuie să fie în neregulă dacă viaţa pare prea uşoară, plăcută sau amuzantă.
Viaţa este plăcută şi amuzantă. Este bine să mă relaxez şi să mă distrez. Viaţa reprezintă o aventură şi eu învăţ să-i accept urcuşurile şi coborâşurile.

3. Dacă îmi voi asuma riscul, voi pierde. Dacă voi pierde, ceilalţi mă vor respinge.

CUPRINS:
Cuvânt înainte… 5

CAPITOLUL 1
Orientarea comportamentală şi cognitiv-comportamentală în psihoterapie şi autoreglarea comportamentului… 7

CAPITOLUL 2
Tulburările de dispoziţie… 23

CAPITOLUL 3
Relaxarea – metodă de psihoterapie şi autoreglare a stărilor psihice… 45

CAPITOLUL 4
Respiraţie şi relaxare… 59

CAPITOLUL 5
Hipnoza în terapia cognitiv-comportamentală… 78

CAPITOLUL 6
Autoprogramarea mentală şi comportamentul eficient… 94

CAPITOLUL 7
Desensibilizarea sistematică – metodă de terapie comportamentală în tratamentul fobiilor… 114

CAPITOLUL 8
Restructurarea mentală -nucleul terapiei cognitive… 129

CAPITOLUL 9
Psihoterapia tulburărilor de dispoziţie… 171

CAPITOLUL 10
Psihoterapia atacurilor de panică… 217

CAPITOLUL 11
Modelul comprehensiv de terapie comportamental-cognitivă a tulburărilor anxioase… 233

CAPITOLUL 12
Psihoterapia asertivă… 245

CAPITOLUL 13
Metode cognitiv-comportamentale de optimizare a comunicării… 276

CAPITOLUL 14
Modelul contextual-modular în psihoterapie şi optimizarea performanţelor umane… 317

Bibliografie selectivă… 349


Autor